Speaking Cards – Download

W tym miejscu będą publikowane wszystkie Speaking Cards do pobrania.

„The only normal way to begin speaking in a new language is to begin speaking badly”

Greg thomson

Pros&Cons Speaking Cards – 80 kart z tematami do dyskusji o wadach i zaletach. Karty są świetnym sposobem na naukę Linking Words (moreover/furthemore/ additionally/ what is more etc.)

Speaking Cards Basic – 44 karty z podstawowymi pytaniami. Karty są świetnym sposobem na rozpoczęcie, zakończenie zajęć, jako pracę w parach lub jako jedna ze stacji dydaktycznych.

Dodatkowych 120 kart – znajdziecie w sklepie (klik)

Pros&Cons Speaking Cards24 karty z kontrowersyjnymi tematami do dyskusji o wadach i zaletach. Ćwiczenie możemy uatrakcyjnić, prosząc uczniów o użycie konkretnych konstrukcji gramatycznych, np. Impersonal Construction, Modal Verb In the Past itp.

E8 Revision Board Game obejmująca najważniejsze zagadnienia gramatyczne wymagane podczas egzaminu ósmoklasisty. Do wykorzystania na zajęciach offline.